Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή τουριστική έκθεση IMTM 2018 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακήρυττει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο - μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού International Mediterraneal Tourism Market (IMTM) η οποία θα διεξαχθεί από 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2018 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ ΙΜΤΜ

- ΤΕΥΔ

- ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Connect, Engage and Share...
Social Networks

Subscribe to keep in touch...
Newsletter Sign up
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.