ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)

Με έναρξη ισχύος του ΠΔ 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α) μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.).».

 

Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων ΕΥΠΑΤΕ), που, βάσει του άρθρου 12 του Νόμου 4002/2011, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ, θέτει σε προτεραιότητα τις σημαντικές τουριστικές επενδύσεις παρέχοντας πλήρη και εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε επενδυτή,  σε όλα τα στάδια της επένδυσης.

Σκοπός της είναι να λειτουργεί ως  «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για την ενημέρωση των επενδυτών, για την έκδοση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των παρακάτω εγκαταστάσεων :
  • των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων
  • των εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους και 
  • των κυρίων τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών
 
Η ΕΥΠΑΤΕ, σύμφωνα με  το άρθρο 148 του ν. 4070/2012  αποτελείται από τρία (3) Τμήματα :
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ελένη Χατζηγεωργίου Λουτσίδη
Fax: 210 6464872
Τηλ.: 210 8707319
Ταχ. Διεύθυνση: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Τσόχα 7, 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα.
 
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.