ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Κατάταξη των Κύριων και Μη Τουριστικών Καταλυμάτων

 
Οι  διεθνείς  προκλήσεις επιβάλουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας ώστε να είναι ανταγωνιστικό στο νέο παγκόσμιο τουριστικό περιβάλλον και η ποιότητα να είναι η απόλυτη προτεραιότητα στις τουριστικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.
 
Πολιτική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) είναι οι υπηρεσίες που παρέχει να εκτελούνται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των συμφωνημένων απαιτήσεων του επιχειρηματία-πελάτη και η ποιότητα να κατέχει την πρώτη θέση.
 
O Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς κατευθυντήριες προδιαγραφές καθώς και τις επιταγές της ισχύουσας ελληνικής τουριστικής νομοθεσίας (παρ 3 ε του άρθρου 16 του ν. 3190/2003) έχει διαπιστευθεί από το  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.)  ως Φορέας Πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 με το με αριθμό 444/9-10-2008 πιστοποιητικό για την οριστική κατάταξη στο σύστημα των αστέρων και κλειδιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των ΠΔ 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002) και ΠΔ 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28-12-2000)  αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 
Ο Ε.Ο.Τ. με δεδομένη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα  που σχετίζονται με τη γενικότερη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, μετά τη διαπίστευσή του από το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Συνεργάζεται στενά με όλους τους τουριστικούς επιχειρηματίες και φορείς του τουρισμού και διασφαλίζει μέσω των ειδικών ελέγχων από τους πιστοποιημένους επιθεωρητές του τη συνεχή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τουριστικά καταλύματα της χώρας. 
 
Η αρμόδια Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου & Εποπτείας Αγοράς διενεργεί ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Πιστοποίησης και το Εγχειρίδιο Ποιότητας, με τους οποίους διαπιστώνεται το σύνολο των μορίων που απαιτείται για την κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών ή κλειδιών.
 
Η Διεύθυνση Επιθεώρησης επανελέγχει στα πλαίσια της επιτήρησης, εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον ενός (1) έτους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αν διατηρούν τις προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία έχουν καταταχθεί, 
 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα-έντυπα που έχουν συνταχθεί και χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Π.Ε.&Ε.Α.:
 

 

Επισημαίνεται ότι εφεξής η Αίτηση Επιχειρηματία για Κατάταξη Καταλύματος θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς (μετά την έγκριση της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης από το αρμόδιο τεχνικό τμήμα του Ε.Ο.Τ.) στο fax: 2106434052

Πληροφορίες : 2108707728, 2108707801, 

E-mail: grammateia_peea@gnto.gr

 

Για ενημέρωση των επιχειρηματιών παραθέτουμε τα κατωτέρω έντυπα:

 

 

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.