Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης

Το τμήμα είναι αρμόδιο –μεταξύ άλλων– για θέματα που αφορούν:

  • Τη διάρθρωση και οργάνωση των Υπηρεσιών του ΕΟΤ.
  • Τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών Οργάνων του ΕΟΤ, όπως Διοικητικό Συμβούλιο, Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  • Τις εισηγήσεις για θέματα προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και την καταγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών (job description).
  • Την τήρηση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων του Οργανισμού και τη χορήγηση κάθε μορφής αδειών στους τελευταίους.
  • Θέματα επιλογής, διορισμού, πρόσληψης, εξέλιξης και λύσης υπαλληλικών σχέσεων του προσωπικού.
  • Τη στελέχωση των Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ με αποσπάσεις ή μεταθέσεις υπαλλήλων του Οργανισμού.
  • Διαδικασίες για τη χορήγηση στους υπαλλήλους επιδομάτων, αποζημιώσεων, εφάπαξ και γενικά παροχών, όπως αυτές προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
  • Ζητήματα Πειθαρχικού Δικαίου και χειρισμό όλων των θεμάτων που άπτονται των δικαστικών διενέξεων του Οργανισμού με το προσωπικό.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αν. Προϊσταμένη: Δικάρου Βασιλική
Τηλ : 210 8707587
Fax : 210 6466214
E-mail : dikarou_v@gnto.gr

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.