Τμήμα Ιαματικών Πηγών

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ιαματικών Πηγών είναι:

  • Η μέριμνα για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων και διαχείριση αυτών.
  • Η τήρηση μητρώου ιαματικών φυσικών πόρων.
  • Η λήψη κατάλληλων μέτρων για την  προστασία της ποιότητας, της ποσότητας και των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των ιαματικών φυσικών πόρων.
  • Οι απαλλοτριώσεις/παραχωρήσεις ακινήτων επί αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών ή επί ιαματικών φυσικών πόρων.
  • Η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) των μονάδων ιαματικής θεραπείας.
  • Η διενέργεια ελέγχων σε όλες τις μονάδες ιαματικής θεραπείας, στα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, στα κέντρα θαλασσοθεραπείας και  αναζωογόνησης.
  • Η σύναψη συμβάσεων και η σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων.
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.