Τμήμα ελέγχου των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Το Τμήμα Ελέγχου των ΠΥΤ:

  • Συντονίζει και παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των ΠΥΤ (εποπτεία στεγαστικών αναγκών, μίσθωση ακινήτων, έγκριση δαπανών, προτάσεις για τον περιορισμό ή την αύξηση κατά περίπτωση των δαπανών λειτουργίας κτλ.).
  • Συγκεντρώνει και αξιοποιεί στοιχεία που διαβιβάζουν οι ΠΥΤ σχετικά με τις δραστηριότητές τους.
  • Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμει τα ετήσια ποσά του ετήσιου προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας των ΠΥΤ και των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού.
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.