Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων συνεργάζεται με τις ΠΥΤ για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων (παροχή πληροφοριών, παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας, έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων για θέματα αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπροσαρμογή των εκάστοτε ισχύοντων παραβόλων, προτάσεις για αναστολή για αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία νέων ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, προτάσεις για την αναπροσαρμογή των εγγυήσεων για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των Τουριστικών Γραφείων).

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.