Τμήμα Γενικής Επιθεώρησης

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γενικής Επιθεώρησης συγκαταλέγονται:

 • Οι πρώτες επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι με σχέδια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Οι επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 170020 και 45011 σε Ξενοδοχεία Ε.Δ. και Διαμερίσματα.
 • Η διενέργεια προγραμματισμένων ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων των τουριστικών επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της τουριστικής νομοθεσίας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι τουριστικών καταλυμάτων (Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Διαμερισμάτων κτλ.) για τη διαπίστωση του λειτουργικού επιπέδου αυτών.
 • Η εισήγηση για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
 • Η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων ελέγχου που αφορούν τα παραπάνω.
 • Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διερεύνηση καταγγελιών.
 • Η κλήση σε παροχή εξηγήσεων για τη διερεύνηση καταγγελιών.
 • Η τήρηση βάσεων δεδομένων και η ενημέρωση του προγράμματος επιθεωρήσεων μέσω Η/Υ με όλα τα στοιχεία των εκθέσεων επιθεωρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.

Σχετική νομοθεσία:

 • ΠΔ 557/87
 • Ν. 3190/03
 • ΠΔ 43/02
 • Ν. 4002/22-8-11 (Μέρος Γ’ Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα)
 • ΠΔ 337/28-12-2000 Κατάταξη ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών
 • 393/1976 (ΦΕΚ 199) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων
 • Ν. 2160/1993 ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ /19.7.1993)
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.